Pályázati forrásból újul meg a Jó Pont Családi bölcsőde

Alapítványunk pályázatot nyújtott be a VEKOP-6.1.1-15 számú, Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című pályázati kiírásra.

A pályázat célja:

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A fejlesztések eredményként az ellátással és szolgáltatással érintett terület lefedettsége nő és a régióban átlagosan csökken a távolság a lakóhely és az igénybe vett ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató között.

A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás az intézményes fejlesztéseken túlmenően (például bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény3) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen.

A rendelkezésre álló statisztikák szerint jellemzően a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátásában, elhelyezésben lép fel jelentős kapacitáshiány, mivel a 3 év alatti gyermekeknek még mindig csak a 17 százaléka számára érhető el az ellátás valamely formája, ezért az intézkedés elsősorban a bölcsődék férőhely bővítését, alapítását, fejlesztését támogatja.

Kedvezményezett: Jó Pont Oktatási Alapítvány

Projekt címe:  Gyermekellátó kapacitás bővítés a Jó Pont Alapítványnál

Pályázati azonosító: VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00019

A  projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.05.02.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.07.14.

A szerződött támogatás összege: 67 937 984 Ft

Megvalósítás helyszíne: 1139 Budapest, Petneházy u. 14.

A projekt tartalmi bemutatása:
A családi bölcsőde ingatlanának teljes felújítása, eszközbeszerzés.

Projekt „_c_fekvo_tábla